Liefdevolle vriendelijkheid – les 3

Jouw ruimte

In deze training is alle aandacht gericht op jou en jouw binnenwereld. In deze binnenwereld ben jij het die bepaalt hoe jij je voelt en ben jij degene die beslist wat wel en niet goed is voor jou. 

Tenminste, dat is de bedoeling. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat jij je aanpast aan de ander of zelfs aan een hele groep? 

De mens is een groepsdier. Buiten de groep vallen betekende vroeger de dood. Je aanpassen aan de groep is een instinctmatige reactie die grotendeels onbewust plaatsvindt. Je hebt een link met de ander(en), voelt je op je gemak en je bent beschermd. 

Helemaal prima. Totdat jij je zover aanpast dat jij je niet meer gedraagt op jouw eigen, unieke manier. Dit kan in eerste instantie prettig aanvoelen, maar uiteindelijk heb jij niets meer aan de ander of de groep bij te dragen en krijg je ook geen waarde meer terug. En nog erger: je bent het contact met jezelf kwijt.

Jij en jouw omgeving

De omgeving waar jij je dagelijks in bevindt, is een belangrijk onderdeel van jouw leven en kan ook heel veel invloed op jou uitoefenen. Invloed die je wel of niet wilt. Om dit helder te krijgen wil ik je nu vragen jouw omgeving eens goed in kaart te brengen. Eerst letterlijk: door je omgeving te tekenen, daarna ga je er op energetisch niveau naar kijken. 

3.a

Pak een groot vel papier en teken hierop de kringen van alle mensen die zich in jouw omgeving bevinden. De kringen waarin jij je beweegt. Maak de kringen groot genoeg om erin te schrijven. Schrijf in de diverse kringen de namen van alle mensen die zich in die kring bevinden. 

Denk hierbij aan je partner, kind(eren), ouders, broer(s), zus(sen), oom(s), tante(s), buren, vrienden, kennissen, collega's, ex(en), huisdieren etc. Kijk zo steeds verder om je heen. De overheid waar je wellicht mee te maken hebt, de belastingdienst, de gemeente, de provincie. Maak de lijst zo compleet mogelijk, van je directe contacten tot aan het universum.

Deze tekening is een voorbeeld, ter inspiratie, hoe jij jouw tekening kunt maken. Ik heb hierin de namen van de mensen in mijn omgeving niet genoemd, maar de overkoepelende begrippen gebruikt. Dit kan voldoende voor je zijn. Voel maar of dit zo is of niet. Zo niet, schrijf dan alle namen erin. 

3.b

Bekijk dan per kring (zo je wilt per persoon) vanuit welk motief jij je met hen verbindt. Hierbij kun je onderscheid maken tussen:

 • het motief zoals jij het voelt (bijvoorbeeld liefde, verbondenheid, familieverband, werkrelatie)
 • het motief zoals jij denkt dat zij het voelen
 • eventueel ook nog het motief zoals de maatschappij vindt dat het hoort te zijn
3.c

Bekijk vervolgens of je verplichtingen hebt of voelt richting de mensen/instanties in jouw kringen:

 • verplichtingen zoals jij ze hebt of voelt
 • verplichtingen zoals jij denkt dat zij ze zien of voelen of wensen
 • eventueel ook nog de verplichtingen zoals de maatschappij vindt dat ze horen te zijn (bijvoorbeeld: je hoort voor je ouders te zorgen als ze oud zijn of je moet je altijd collegiaal opstellen)

3.d

In de vorige drie oefeningen heb je voornamelijk mentaal en op gevoelsniveau gekeken naar jouw kringen en welke motieven en verplichtingen hierin een rol spelen.

Ik neem je nu graag mee in een visualisatie waarin je gaat kijken naar jouw relaties op energieniveau en waarin je op energetisch niveau ook kunt neerzetten hoe jij het wilt hebben.

 • Zorg dat je ongestoord de les kunt doen. Zijn er andere mensen bij je in de buurt, vraag hen jou even met rust te laten. De visualisaties duren over het algemeen tussen de 12 en 15 minuten. Gun en geef jezelf in ieder geval dezelfde tijd erna (dus nog een kwartier) om dat wat je gezien hebt en je inzichten te verwerken.
 • Zet je telefoon op stil.
 • Drink voor je gaat mediteren/visualiseren een glaasje water.
 • Het is prettig om dat wat je in de visualisaties hebt gezien op papier vast te leggen: in een tekening, in kleuren of met woorden, wat voor jou goed voelt. Soms geef ik dit ook aan bij de visualisatie. Maar ook als ik het niet aangeef: het helpt je enorm om je inzichten, bewust én onbewust, op deze manier te laten bezinken.
 • Leg alvast pen/kleurpotloden/-stiften en papier klaar. Dit kan een los vel zijn of een boekje dat je speciaal voor deze training gebruikt. 
 • Gebruik het liefst blanco papier. Ook als je alleen maar denkt te zullen gaan schrijven. Lijntjes kunnen je onbewust sturen. Op een blanco vel geef je jouw intuïtie alle vrijheid.
 • Heb je het gevoel dat de visualisatie te snel gaat? Pauzeer dan de opname.
 • Zie je niets tijdens de visualisatie? Wanhoop niet! Weet dat je onbewuste precies dat eruit haalt wat nodig is voor jou. De een is meer visueel ingesteld dan de ander. Wellicht voel of ruik jij meer. Hou al je zintuigen open.